انگلیسی
شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی: جواد صاحبی کوزه کنان                     

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی :

 

سوابق شغلی

1- مدرس مراكز تربيت معلم تبريز

2- مدرس دانشگاه پيام نورمركز تبريز و شبستر

3- مدرس آموزش خانواده

4- مدرس دوره هاي ضمن خدمت فرهنگيان

5- عضو تخصصي كميته پژوهش آموزش و پرورش شهرستان شبستر

6- مسئول مركز مشاوره اميد شهرستان شبستر

7- مشاور بنياد جانبازان و ايثارگران در فرمانداري

8- عضو شبكه مشاوران طرح معتمدين ايثارگران شهرستان شبستر

9- عضو شوراي تعليم و تربيت آموزش و پرورش شهرستان شبستر

10- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد خامنه

11- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد صوفيان

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.