انگلیسی
شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی: جواد صاحبی کوزه کنان                     

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی :

 

تحقیق و پژوهش

1- ارزشيابي نظرات دبيران شهرستان شبستر در زمينه محتواي بينش اسلامي دوره متوسطه (‌دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي- 1371)

2- بررسي عوامل موثر ضعف سواد آموزان دوره هاي تكميلي پاياني و پنجم نهضت سواد آموزي استان آذربايجان شرقي در درس رياضيات(‌نهضت سواد آموزي استان آ. شرقي -1384 )

3- بررسي علل گرايش جوانان به پوششهاي غير اسلامي (‌دانشگاه آزاد اسلامي واحد صوفيان- 1389 )

 

ناظر و استاد راهنما :

1 - بررسي ميزان انطباق محتواي كتب درسي تاريخ ايران و جهان 2و1 با روشهاي فعال تدريس از نظر دبيران (اداره آموزش و پرورش شهرستان شبستر- 1386 )

2 - بررسي ميزان مطالعه معلمان و دانش آموزان و ارتباط آن با كيفيت آموزش و پرورش منطقه شبستر (اداره آموزش و پرورش شهرستان شبستر سال 1382)

3 - بررسي راههاي استفاده عملي از يافته هاي تحقيقات انجام شده در آموزش و پرورش شبستر ، جلفا و مرند و صوفيان (اداره آموزش و پرورش شهرستان شبستر ،‌ خرداد 1383 )

4 - راههاي تقويت پژوهشگري در بين همكاران فرهنگي شهرستان شبستر (اداره آموزش و پرورش شهرستان شبستر ،‌1388)

5 - بررسي عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطه در علوم پايه منطقه شبستر (اداره آموزش و پرورش شهرستان شبستر ،‌1388)

6 - استاد راهنماي بيش از 50 مورد پايان نامه در زمينه هاي علوم تربيتي و مديريت در مقطع كارشناسي

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.