انگلیسی
شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی: جواد صاحبی کوزه کنان                     

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی :

 

سوابق تحصیلی

ديپلم: علوم انسانی

فوقديپلم : آموزش ابتدايي

كارشناسي : مديريت برنامه ريزي آموزشي

كارشناسي ارشد : برنامه ريزي درسي

دانشجوي دكتري رشته مديريت اقتصاد

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.