انگلیسی
شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی: جواد صاحبی کوزه کنان                     

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی :

 

اجرای کارگاه ها

1- اصول فلسفه تعليم و تربيت

2- الگوهاي برنامه ريزي و تدريس طرح درس

3- روشهاي برقراري ارتباط تلفني

4- آشنايي با مهارتهاي زندگي

5- اقدام پژوهي

6- الگوهاي يادگيري گروهي الگوي تدريس گروهي

7- اخلاق اداري

8- آشنايي با مقدمات روش تحقيق

9- آشنايي با روشهاي تحقيق

10-روشهاي فعال تدريس

11-آسيبهاي استعمال مواد مخدر پيشگيري و درمان

12-آشنايي با مشكلات رواني و اجتماعي جانبازان و ايثارگران

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.